Home » Vn-win » Torrent 3.5 Full Download – Hỗ trợ download
 

Torrent 3.5 Full Download – Hỗ trợ download

µTorrent 3.5 Full Download – Hỗ trợ download

uTorrent là ứng dụng chia sẻ file qua giao thức mạng ngang hàng P2P nhanh chóng và an toàn, cho phép bạn upload và download file trong môi trường an toàn, tốc độ cao. uTorrent tối ưu hóa băng thông và giảm tình trạng quá tải, đồng thời hiển thị tình trạng chia sẻ dữ liệu qua biểu đồ thống kê để người dùng tiện theo dõi.

Các tính năng chính
– Mô hình tải file miễn phí.
– Hiển thị tình trạng chia sẻ dữ liệu qua biểu đồ thống kê.
– Phân mảnh dữ liệu trong quá trình tải File từ người dùng.
– Cho phép người dùng lựa chọn mô hình sử dụng.
– Bảo vệ bản quyền.

Download

Link bản cài đặt + Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*