AAct 3.9.1 Portable Phần mềm Active Windows và Office

Download AAct 3.9.1 Portable Active Windows & Office

Download AAct 3.9.1 Portable Active Windows & Office. AAct 3.9.1 hỗ trợ kích hoạt cho các hệ điều hành như: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013, 2016 Pro VL. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 Pro VL trên Windows XP. Chương trình không yêu cầu .NET Framework chạy trên Windows XP – 10

Download AAct 3.9.1 Portable

Download AAct 3.9.1 Portable

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files