Abelssoft MovieCut 2018 – Cắt sửa video

Abelssoft MovieCut 2018 – Cắt sửa video

Chương trình MovieCut từ Abelssoft, sẽ cho phép bạn chỉnh sửa video bằng cách cắt nó thành số phần mong muốn.

Các tính năng chính bao gồm
– Giao diện trực quan.
– Xem trước các thay đổi trong thời gian thực.
– Áp dụng các hiệu ứng khác nhau.
– Xoay và cắt video.
– Tải lên YouTube.
– Thêm âm thanh vào các bản nhạc video.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files