Home » Vn-win » ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Download – Chuyển đổi định dạng video
 

ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Download – Chuyển đổi định dạng video

ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Download – Chuyển đổi định dạng video

ACDSee Video Converter có khả năng chuyển đổi giữa nhiều định dạng video khác nhau với tốc độ nhanh, đảm bảo chất lượng đầu ra. Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, tùy chỉnh các thiết lập đầu ra và chia sẻ video lên mạng dễ dàng.

Các tính năng chính của ACDSee Video Converter
– Chuyển đổi định dạng video
– Chuyển đổi nhanh, hỗ trợ xử lý hàng loạt
– Chuyển đổi video dành cho di động
– Tùy chỉnh các thiết lập đầu ra
– Chia sẻ video lên mạng dễ dàng

Download

Link bản cài đặt + Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2