AD Sound Recorder 5.7.2 Full Download – Phần mềm ghi âm

AD Sound Recorder 5.7.2 Full Download – Phần mềm ghi âm

AD Sound Recorder là một chương trình ghi âm, nó có thể ghi lại âm thanh phát trực tuyến trên internet, âm thanh trong phim và nhạc được chơi bởi những trình chơi nhạc phổ biến nhất hay âm thanh từ bất cứ nguồn nào của card âm thanh.

Các tính năng chính
– Ghi âm và thâu nhạc.
– Hỗ trợ nhiều định dang.
– Chỉnh sửa âm thanh.
– Biết được các thông số của thư mục âm nhạc.

Download

Link bản cài đặt + Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link TẢi 2

Password Unlock: 123

How to Download Files