Adobe Lightroom Classic CC 2018 Full Download

Download Adobe Lightroom Classic CC 2018

Cấu hình cài đặt:
– Bộ xử lý: Đề xuất là Pentium 4 hoặc cao hơn.
– Hệ điều hành: Tương thích với Windows XP, Vista, 7, 8, 8,1 và 10.
– RAM: 2GB RAM hoặc cao hơn.
– Đĩa cứng: 2GB không gian miễn phí.
– Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 hoặc cao hơn.

Download

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Max speed từ Adobe
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Tải 1          Link Tải 2

Các bạn chú ý sự khác nhau giữa Lightroom CC 2018 với Lightroom Classic CC 2018

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt
TẠI ĐÂY

Password Unlock: 123

How to Download Files