AIO Boot 0.9.8.15 Phần mềm khởi động tất cả trong một | Multiboot USB

Download AIO Boot 0.9.8.17 Multiboot USB

Download AIO Boot 0.9.8.17 Multiboot USB. AIO Boot là phần mềm khởi động tất cả trong một cho USB và HDD. Là một Multiboot USB Creator tốt nhất cho Windows và Linux. AIO Boot sử dụng Grub2 làm bộ nạp khởi động mặc định. Grub2 là một bộ nạp mạnh mẽ được phát triển bởi GNU, nó hỗ trợ cả MBR và GPT và hỗ trợ khởi động ở cả Legacy BIOS và UEFI. Ngoài ra, AIO Boot cũng hỗ trợ để cài đặt Grub4dos, rEFInd, Clover, Syslinux và Enoch Chameleon. Xem thêm các tính năng của AIO Boot.

Download AIO Boot 0.9.8.17

AIO Boot cũng hỗ trợ boot và cài Win qua mạng LAN. Nó sử dụng iPXE làm bộ nạp khởi động và sử dụng Tiny PXE Server để khởi tạo máy chủ PXE (HTTP và TFTP). Windows sẽ được khởi động qua wimboot, các tiện ích nhỏ và các chương trình DOS sẽ được khởi động qua memdisk. AIO Boot cũng sử dụng FreeNFS để tạo máy chủ NFS để khởi động một số bản phân phối Linux như Ubuntu, Linux Mint…

Tính năng chính

 • Hỗ trợ khởi động ở cả hai chế độ UEFI và Legacy BIOS.
 • Hỗ trợ ổ cứng, ổ cứng gắn ngoài và USB, bao gồm cả SDcard.
 • Hỗ trợ ổ cứng, ổ cứng gắn ngoài và USB, bao gồm cả SDcard.
 • Khởi động vào chế độ Legacy trên đĩa cứng GPT. Hỗ trợ Secure Boot qua Shim và MokManager.
 • Hỗ trợ khởi động vào chế độ UEFI từ chế độ Legacy qua Clover bất chấp máy tính của bạn không hỗ trợ chế độ UEFI.
 • Boot qua mạng LAN.
 • Hỗ trợ tạo ISO để ghi ra đĩa CD/DVD.
 • Tùy trường hợp mà AIO Boot có thể được cài đặt trên nhiều phân vùng.
 • Hỗ trợ tích hợp nhiều bộ cài đặt Windows XP/7/8.1/10 vào USB và HDD.
 • Hỗ trợ khởi động nhiều hệ điều hành chỉ trong một USB. Bao gồm Linux, Android, phần mềm diệt Virus, các tiện ích cho ổ đĩa, các chương trình sao lưu và phục hồi.
 • Hỗ trợ khởi động WinPE và VHD.
 • Hỗ trợ chế độ thường trú cho nhiều hệ điều hành Linux, Android và chương trình diệt Virus. Có nghĩa rằng dữ liệu của bạn sẽ được lưu lại sau mỗi phiên.
 • Hỗ trợ nhận dạng và khởi động vào các hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ cứng của bạn. Bao gồm Windows, Linux, macOS, FreeBSD và Android.
 • Bạn có thể chuyển đổi giữa các phân vùng mà bạn đã cài đặt AIO Boot. Các trình đơn và các gói sẽ hiển thị tương ứng trên phân vùng đó. Từ Grub2, bấm phím y để làm điều này.
 • Hỗ trợ tạo một hình ảnh phân vùng (.PARTIMG) từ tệp tin ISO. Sử dụng tính năng này nếu AIO Boot không hỗ trợ khởi động nó.
 • Hỗ trợ khôi phục bộ nạp khởi động của Windows ở cả hai chế độ UEFI và Legacy BIOS.
 • Thay đổi hình nền, ngôn ngữ, kích thước phông chữ trong Cài đặt hoặc từ trình đơn Trợ giúp (bấm phím z) của Grub2.
 • Bảo vệ mật khẩu cho trình đơn Grub2.
 • Khởi động từ tệp tin ISO, WIM, IMG, VHD và IMA: AIO Boot hỗ trợ khởi động Linux cũng như các tiện ích khác từ tệp tin ISO, WIM, VHD, IMG và IMA.
 • Trình Quản lý tệp tin của Grub2: Bằng cách sử dụng Trình Quản lý Tệp tin, bạn có thể duyệt các tệp tin và thư mục có trên tất cả phân vùng trên máy tính. Ngoài việc đọc các tệp tin văn bản, nó cũng hỗ trợ khởi động từ các tệp tin mà nó hỗ trợ.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho AIO Boot Extractor, AIOCreator và trình đơn Grub2.
 • Hỗ trợ tạo Windows VHD.
 • Hỗ trợ loại bỏ và đổi tên trình đơn cho các gói đã Tích hợp.

Download AIO Boot 0.9.8.17

Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files