Antenna Web Design Studio 6.53 Full Download – Thiết kế web

Antenna Web Design Studio 6.53 Full Download – Thiết kế web

Antenna Web Design Studio cung cấp các công cụ cho phép bạn thiết kế website một cách nhanh chóng đơn giản.

Các tính năng chính của phần mểm Antenna Web Design Studio
-Định vị chính xác vị trí trên trang web
-Thao tác kéo thả các video, hỉnh ảnh, audio…vào trang web
-Công cụ đồ họa mạnh mẽ
-Thiết kế website hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
-Public website mà không cần đến phần mềm khác
-Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files