Apache OpenOffice 4.1.5 – Bộ ứng dụng văn phòng

Apache OpenOffice 4.1.5 – Bộ ứng dụng văn phòng

OpenOffice là bộ ứng dụng văn phòng có khả năng thay thế tốt cho Microsoft Office bởi nó sở hữu một loạt các công cụ cho việc tạo, xử lý văn bản, bảng tính, bài thuyết trình, cơ sở dữ liệu, tạo sơ đồ hay các công thức toán học.

Những thành phần của bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice
– Tài liệu văn bản (OpeonOffice Writer): Là trình xử lý văn bản giống như Microsoft Word, tương thích với định dạng .doc và .docx
– Bảng tính (OpenOffice Calc): Công cụ xây dựng và xử lý bảng tính giống như Microsoft Excel, tương thích với định dạng .xls và .xlsx
– Trình chiếu (OpenOffice Impress): Công cụ tạo bài thuyết trình, slide trình chiếu giống như Microsoft PowerPoint, tương thích với định dạng .ppt và .pptx
– Bản vẽ (OpenOffice Draw): Trình vẽ sơ đồ tương tự như Microsoft Visio
– Cơ sở dữ liệu (OpenOffice Base): Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu giống như Microsoft Acess, tương thích với định dạng .mdb và .mdbx
– Công thức (OpenOffice Math): Trình soạn thảo công thức toán học giống như Microsoft Equation Editor

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files