AutoCAD 2015 Full Download

Download AutoCAD 2015 Full

Yêu cầu hệ thống cho AutoCAD 2015
– Hệ điều hành
Microsoft® Windows® 8/8.1
Microsoft Windows 8/8.1 Pro
Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
Microsoft Windows 7 Enterprise
Microsoft Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows 7 Home Premium
– Loại CPU
For 32-bit AutoCAD 2015
32-bit Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
For 64-bit AutoCAD 2015
AMD Athlon 64 with SSE2 technology
AMD Opteron™ with SSE2 technology
Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology
Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
– Bộ nhớ: 2 GB (đề nghị 8 GB)
– Độ phân giải màn hình: 1024×768 (khuyến cáo từ 1600×1050 trở lên) với True Color
– Không gian đĩa: 6 GB
– NET Framework: .NET Framework Version 4.5

Download

32Bit
Link Tải 1          Link Tải 2

64Bit
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt
TẠI ĐÂY

Password Unlock: 123

How to Download Files