Autodesk Inventor 2018 Full Download

Download Autodesk Inventor 2018 Full

AutoDesk Inventor là phần mềm nổi tiếng của ông hoàng Autodesk được xây dựng với công nghệ thích nghi cùng với các khả năng mô hình hóa solid, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế cơ khí 3D và mỹ thuật công nghiệp.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cài đặt Autodesk Inventor 2018
-Operating System
 64-bit Microsoft® Windows® 10
 64-bit Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
 64-bit Microsoft Windows 7 SP1
– CPU Type
 Recommended: Intel® Xeon® E3 or Core i7 or equivalent, 3.0 GHz or greater
 Minimum: 64-bit Intel or AMD, 2 GHz or faster
– Memory
 Recommended: 20 GB RAM or more
 Minimum: 8 GB RAM for less than 500 part assemblies
– Disk Space: Installer plus full installation: 40 GB
– Graphics
 Recommended: Microsoft Direct3D 11® or capable graphics card or higher
 Minimum: Microsoft Direct3D 10® capable graphics card or higher
 See the Certified Hardware
– Display Resolution
 1280 x 1024 or higher.
 Recommended scaling: 100%, 125%, 150% or 200%.

Download:

64Bit (Tải cả 3 Part)
Link Fshare
Part 1 | Part 2 | Part 3
Link Max Speed
Part 1 | Part 2 | Part 3
Link dự phòng
Part 1 | Part 2 | Part 3

Link File Cra’ck:
Pass xả nén: 123
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt
TẠI ĐÂY

Password Unlock: 123

How to Download Files