Bloodshed Dev-C++ 4.9 Trình soạn thảo C, C++

Bloodshed Dev-C++ 4.9 Trình soạn thảo C, C++

Bloodshed Dev-C++ là IDE dành cho C/C++. C/C++ là một ngôn ngữ lập trình cực mạnh, có khả năng tương tác cao và thích ứng với các hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều IDE hỗ trợ lập trình C/C++ như Turbo C, Visual C++, … Và Bloodshed Dev-C++ là IDE Portable đầu tiên.

Tính năng chính của Bloodshed Dev-C++
– Hỗ trợ các trình biên dịch dựa trên GCC
– Tích hợp trình gỡ lỗi (sử dụng GDB)
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ
– Trình duyệt xếp lớp
-Hoàn thiện code
– Gỡ lỗi trình duyệt
– Quản lý dự án
– Tùy biến công cụ chỉnh sửa làm nổi bật cú pháp
– Nhanh chóng tạo Windows, console, thư viện tĩnh và DLLs
– Hỗ trợ các khung tạo nhiều kiểu dự án riêng
– Tạo file
– Chỉnh sửa, biên dịch file nguồn Resource
– Quản lý công cụ
– Hỗ trợ in
– Tìm và thay thế chức năng
– Quản lý đóng gói, dễ dài đặt thư viện add-on
– Hỗ trợ CVS
– Lập danh sách nhiệm vụ cần thực hiện
– Cửa sổ theo dõi CPU

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files