Home » Vn-win » Calc98 5.3- Công cụ giả lập máy tính Casio

Calc98 5.3- Công cụ giả lập máy tính Casio

Calc98 5.3 – Công cụ giả lập máy tính Casio

Calc98 là chương trình mô phỏng máy tính bỏ túi hỗ trợ hệ điều hành Windows của Microsoft, và là sản phẩm thay thế cho chương trình máy tính tích hợp trong hệ điều hành, với nhiều tính năng bổ sung và khả năng xử lý linh hoạt hơn. Ngoài ra, Calc98 còn được thiết kế và khai thác đặc biệt trong khoa học và kỹ thuật, cung cấp các công cụ chuyển đổi đơn vị và các hàm khoa học, cũng như các hàm thời gian, tài chính và thống kế, v.v.

Các tính năng chính của Calc98
– Tính các phép tính đơn giản.
– Tính các hàm tài chính, kế toán, kỹ thuật, v.v.
– Tích hợp công cụ chuyển đổi đơn vị.
– Biểu diễn toán hạng theo ký pháp nghịch đảo Ba Lan.
– Không hỗ trợ đồ họa
– Kích thước gọn nhẹ
– Chỉ hỗ trợ tiếng Anh.
– Hỗ trợ hệ điều hành Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8.
– Hỗ trợ Windows CE.
– Đối tượng sử dụng đa dạng.
– Hoàn toàn miễn phí sử dụng.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*