Download Windows 8 Professional, Enterprise 1. Windows 8 Professional 32Bit File name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso Languages: English SHA-1: 9baef648baa8fa6e16a59dc922aca0d01b7f6f80 Key cài đặt cho Windows 8 Pro: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 Link Fshare Link Tải 1 

Đọc Tiếp ≫