Download 3D-Coat 4.9 Full Crack

Download 3D-Coat 4.9 Full Crack

Download 3D-Coat 4.9 Full Crack

3D-Coat là một chương trình điêu khắc kỹ thuật số cho phép bạn tạo các mô hình 3D hữu cơ và bề mặt cứng tự do từ đầu, thêm cấu trúc liên kết đa giác, tạo UV, mô hình bằng các công cụ vẽ tự nhiên và hiển thị hình ảnh tĩnh.

Tính năng chính

  • Chế độ xem kết xuất vật lý dựa trên thời gian thực với HDRL.
  • Cho phép bạn tạo các tác phẩm nghệ thuật 3D chi tiết được sắp xếp theo các lớp.
  • Có thể dễ dàng thêm các kết cấu.
  • Có giao diện rất thân thiện và trực quan, được trang bị vô số tính năng cũng như tùy chọn.
  • Môi trường 3D có thể được điều khiển dễ dàng bằng chuột.
  • Cho phép bạn kiểm tra và sửa đổi mô hình 3D của bạn một cách nhanh chóng.
  • Bộ công cụ chuyên nghiệp để tạo và chỉnh sửa các bộ UV
  • Thuật toán mở gói thống nhất toàn cầu (GU) Hỗ trợ và quản lý nhiều bộ UV Hỗ trợ các thuật toán hủy ghép ABF, LSCM và Planar.
  • Tính toán bản đồ độ cong và độ cong môi trường xung quanh nhanh. Bộ công cụ phong phú cho tất cả các loại nhiệm vụ vẽ tranh, và nhiều hơn nữa …

Download 3D-Coat 4.9.37

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Mật khẩu giải nén (Pass): 123

Password Unlock: 123

How to Download Files