Download ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Crack

Download ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Crack

Download ACDSee Video Converter 5.0.0.799 Full Crack. ACDSee Video Converter có khả năng chuyển đổi giữa nhiều định dạng video khác nhau với tốc độ nhanh, đảm bảo chất lượng đầu ra. Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, tùy chỉnh các thiết lập đầu ra và chia sẻ video lên mạng dễ dàng.

Download ACDSee Video Converter 5.0.0.799

Những điểm nổi bật

  • Nhiều Video, nhiều định dạng: Thêm một nhóm video vào danh sách của bạn và chọn một định dạng đầu ra khác nhau cho mỗi danh sách. Nhấn nút Start để bắt đầu chuyển đổi hàng loạt tất cả các video trong danh sách của bạn. Bạn thậm chí có thể thiết lập chương trình để đóng sau khi chuyển đổi hàng loạt được thực hiện, hoặc tạm dừng và khởi động lại một cách thuận tiện.
  • Có thể tùy chỉnh đầy đủ: Đặt trước đầu ra Tinh chỉnh các tùy chọn đầu ra của bạn và lưu trữ chúng dưới dạng cài đặt trước do người dùng xác định bằng cách chọn và tùy chỉnh kích thước khung hình, tốc độ bit của video, tốc độ bit âm thanh và hơn thế nữa. Tùy chọn đầu ra của bạn sẽ được định cấu hình đúng cho thiết bị của bạn, mọi lúc.
  • Ghi / Rip DVD: Ghi bất kỳ bộ video nào, hoàn thành với tập tin ảnh ISO, sang DVD để phát lại trên hệ thống NTSC và PAL. Thưởng thức xem video của bạn trên đầu đĩa DVD hoặc gửi đĩa cho bạn bè và gia đình để chia sẻ dễ dàng. Sao lưu video của bạn hoặc chuyển đổi và chuyển chúng để phát lại trên thiết bị di động và các trình phát phương tiện khác.
  • Điền vào màn hình của bạn: Tính năng cắt tỉ lệ cỡ ảnh video thông minh tận dụng tối đa màn hình thiết bị của bạn. Khi tỷ lệ khung hình video đầu vào không khớp với tỷ lệ màn hình của màn hình hồ sơ đầu ra, ACDSee Video Converter sẽ tự động cắt các cạnh của video đầu vào để đảm bảo nó tận dụng toàn bộ màn hình của bạn.

Download ACDSee Video Converter 5.0.0.799

Link bản cài đặt + Crack
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Crack
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files