Download Acronis True Image 2019 Full Crack + Bootable ISO

Download Acronis True Image 2019 Full Crack + Bootable ISO

Download Acronis True Image 2019 Full Crack + Bootable ISO. Acronis® True Image là bộ phần mềm tích hợp đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin trên máy tính của bạn. Nó có thể sao lưu tất cả dữ liệu bạn cần và phá hủy an toàn tất cả các dữ liệu bí mật mà bạn không cần nữa. Bạn có thể sao lưu các tập tin và thư mục đã chọn, các cài đặt ứng dụng Windows, thư của khách hàng Microsoft e-mail, hoặc toàn bộ ổ đĩa và phân vùng, cũng như xóa vĩnh viễn các tập tin và xóa các thông tin cá nhân khỏi các phân vùng và / hoặc toàn bộ đĩa, và làm sạch tất cả các dấu vết của hoạt động người dùng từ hệ thống Windows của bạn.

Download Acronis True Image 2019

Thông tin phần mềm

Back up: Sử dụng nhân bản và hình ảnh để tạo một bản sao của hệ thống, thu thập tất cả dữ liệu của bạn cho việc di chuyển đĩa hoặc khôi phục hệ thống. Store: Sao lưu lên ổ đĩa cục bộ và đám mây để bảo vệ kép luôn có bản sao trên trang web và ngoài trang web.

Restore: Nhanh chóng phục hồi toàn bộ hệ thống của bạn hoặc một tập tin cụ thể với sự toàn vẹn của bản gốc.

Những tính năng chính

  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu (tạo và bung file ghost) dưới dạng file có đuôi .tib.
  • Hỗ trợ ghost theo chuẩn UEFI – GPT và Legacy – MBR.
  • Tạo file ghost đa cấu hình để có thể bung ghost được cho nhiều máy tính khác nhau.
  • Có thể đặt mật khẩu bảo vệ khi sao lưu dữ liệu phục hồi để tránh người khác nhòm ngó.
  • Hỗ trợ sao lưu dữ liệu lên đám mây với Acronis Cloud với dung lượng miễn phí là 500GB.
  • Giao diện thân thiện dễ sử dụng.

Download Acronis True Image 2019

Link bản cài đặt + Crack
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Bootable ISO
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files