Download Adobe Audition CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Download Adobe Audition CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Adobe Audition CC 2019 là một công cụ chuyên nghiệp cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực sản phẩm âm thanh và video, cung cấp cho họ khả năng gần như không giới hạn. Tính đơn giản của việc sử dụng được kết hợp hoàn hảo với tính linh hoạt của công việc, cho phép tạo bản sao tổng thể của lớp cao nhất, chỉnh sửa, trộn, xử lý, áp dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt. Trên thực tế, người dùng nhận được một phòng thu ghi âm mạnh mẽ trên máy tính với công cụ dễ sử dụng và đồng thời đủ các công cụ chuyên nghiệp.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Multicore processor with 64-bit support
– Operating system: Microsoft® Windows 10 (64 bit) version 1703 or higher.
– RAM: 4GB of RAM
– Hard disk space: 4GB of available hard-disk space for installation; plus additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
– Monitor resolution: 1920×1080 or larger display
– OpenGL: OpenGL 2.0 capable system
– Sound card: Sound card compatible with ASIO protocol, WASAPI, or Microsoft WDM/MME
-Control surface support: USB interface and/or MIDI interface may be required for external control surface support (see manufacturer’s specifications for your device)
– CD burning: Optical drive is used for CD burning (optional)
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.

Download

Link bản Cài đặt đã Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết
Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files