Download Adobe Dreamweaver CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Download Adobe Dreamweaver CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Adobe Dreamweaver CC 2019 là một trong những trình hỗ trợ người dùng thiết kế web trên hệ điều hành windows, chương trình cung cấp các tính năng tùy chọn khác nhau để có thể dễ dàng thiết kế web dạng html, php… hỗ trợ người dùng tạo các tạo JavaScript, CSS, hay thực hiện thao tác kết nối với các cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Core 2 or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor.
– Operating system: Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, or Windows 10 Creators Update version 1703 (build 10.0.15063) or later.
– RAM: 2 GB of RAM (4 GB recommended).
– Hard disk space: 2 GB of available hard-disk space for installation; additional free space (approximately 2 GB) required during installation. Dreamweaver cannot be installed on removable flash storage devices.
– Monitor resolution: 1280×1024 display with 16-bit video card.
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.

Download

Link bản Cài đặt đã Cra’ck
Pass xả nén: 123
32bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2
64bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết
Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files