Download Adobe Lightroom Classic CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Download Adobe Lightroom Classic CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Adobe Lightroom Classic CC là bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh sang các địa điểm trên bản đồ, trình chiếu, in ấn, web chỉ là một danh sách ngắn các tính năng có sẵn trong Lightroom

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® or AMD processor with 64-bit support (Dual-core processor recommended for HD or AVCHD video functionality); 2 GHz or faster processor
– Operating system: Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit) or Windows 10 (Not supported on Windows 8.1, Windows 10 versions 1511 and 1607)
– RAM: 4 GB of RAM (12 GB recommended)
– Hard disk space: 2 GB of available hard-disk space for program installation.
– Monitor resolution: 1024 x 768 display
– Graphics processor acceleration requirements
+ AMD: Radeon GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
+ Intel: Skylake or newer GPU with DirectX 12 support.
+ NVIDIA: GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
+ OpenGL 3.3 and DirectX 10-capable video adapter for GPU-related functionality.
+ 1 GB Video RAM (VRAM). 2 GB of dedicated VRAM (4 GB recommended) for large, high-resolution monitors, such as 4K- and 5K-resolution monitors.
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.

Download

Link bản Cài đặt đã Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết
Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files