Download Adobe Premiere Pro CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Download Adobe Premiere Pro CC 2019 Full Active | Đã Kích Hoạt Sẵn

Adobe Premiere Pro CC 2019 là một phần mềm chuyên nghiệp để chỉnh sửa biên tập video độ phân giải cao. Premiere Pro CC 2019 cung cấp khả năng chỉnh sửa chất lượng cao về độ phân giải video từ 4K trở lên, với màu 32-bit, cả trong không gian màu RGB và YUV. Chỉnh sửa các mẫu âm thanh, hỗ trợ các trình cắm thêm âm thanh VST (plug-in) và âm thanh 5.1. Kiến trúc trình cắm thêm Premiere Pro cho phép bạn nhập và xuất các tài liệu chứa QuickTime hoặc DirectShow và cũng hỗ trợ một số lượng lớn các định dạng video và âm thanh từ MacOS và Windows.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Intel 6thGen or newer CPU
– Operating system: Microsoft Windows 10 (64-bit) version 1703 or later (required)
– RAM: 16 GB of RAM (32 GB recommended), 4 GB of GPU VRAM
– Hard disk space: Fast internal SSD (recommended) for app installation and cache – plus provisional space for media
– Monitor resolution: 1920 x 1080 or greater display resolution
– Video card: 32-bit video card
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.*
– More system requirements
+ VR system requirements
+ Hardware acceleration system requirements
+ Recommended AMD and NVIDIA video adapters for GPU acceleration

Download

Link bản Cài đặt đã Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết
Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files