Home » Vn-win » Download Babylon Pro Retail Dictionaries, Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection

Download Babylon Pro Retail Dictionaries, Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection

Babylon 10.5, Babylon Pro NG 11 – Hỗ trợ từ điển và dịch thuật

Babylon Pro là công cụ hỗ trợ người dùng tra từ và dịch thuật rất thuận tiện với rất nhiều ngôn ngữ được tích hợp. Công cụ này cung cấp một kho bách khoa về từ và chữ viết, khả năng chuyển đổi các đơn vị tiền tệ, đo lường, thời gian rất thuận tiện và dễ dàng.

Các tính năng chính của Babylon
– Hỗ trợ chế độ dịch nhanh.
– Cho phép bổ sung thêm nguồn tài nguyên vào cơ sở dữ liệu.
– Cung cấp kho từ điển phong phú.
– Hỗ trợ dịch chéo giữa các ngôn ngữ tích hợp.
– Tích hợp tính năng chia động từ theo thì và mẫu câu.
– Cung cấp bảng thuật ngữ được phân loại theo nhiều chủ đề.
– Hỗ trợ chuyển đổi đơn vị tiền tệ, đơn vị đo, và đơn vị thời gian.
– Tích hợp thanh tìm kiếm và đọc từ, thuật ngữ.

Download

Link Babylon 10.5.0.18
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Babylon Pro NG 11.0.0.27
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Babylon Pro Retail Dictionaries
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*