Download Elcomsoft System Recovery Professional 7.2 Full Crack

Download Elcomsoft System Recovery Professional 7.2 Full Crack

Download Elcomsoft System Recovery Professional 7.2 Full Crack

Elcomsoft System Recovery Professional Edition là một phần mềm cho phép bạn khôi phục mật khẩu quản trị viên và Windows bị mất hay bị quên. Phần mềm cho phép bạn truy cập và sửa đổi cài đặt bảo mật của máy tính Windows và ngay lập tức đặt lại mật khẩu tài khoản Windows và Microsoft cục bộ. Nó cho phép bạn đặt lại mật khẩu, kích hoạt và mở khóa các tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa bằng cách khởi động từ ổ đĩa flash CD hoặc USB có thể khởi động.

Tính năng chính

 • Sẵn sàng khởi động với license Windows PE (Preinstallation Environment) từ Microsoft.
 • Khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu người dùng và mật khẩu admin.
 • Khôi phục mật khẩu gốc sẽ giúp cung cấp truy cập tự động vào file EFS đã được mã hóa.
 • Mở khóa và kích hoạt tài khoản user và admin.
 • Trao quyền admin cho bất kì tài khoản user nào.
 • Đặt lại hoặc disable lựa chọn password expiry.
 • Tương thích với nhiều mẫu phần cứng và hỗ trợ FAT và NTFS – Giao diện đồ họa thân thiện dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ Windows Windows Server 2003 và Windows Server 2008.
 • Hỗ trợ Windows XP / Vista / 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10.
 • Dò tìm cài đặt Windows một cách tự động.
 • Lựa chọn để gỡ mật khẩu từ file SAM/SYSTEM hoặc cơ sở dữ liệu Active Directory để sau này phân tích và khôi phục mật khẩu ngoại tuyến.

Download Elcomsoft System Recovery Professional

32 bit

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

64 bit

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Password Unlock: 123

How to Download Files