Download Font VNI – TCVN3 – Unicode – Bộ Font hỗ trợ Tiếng Việt

Download Font VNI – TCVN3 – Unicode – Bộ Font hỗ trợ Tiếng Việt

VNI – TCVN3 – Unicode là 3 bộ font được người Việt thường dùng nhiều nhất, dù máy tính bạn có đang được hỗ trợ bằng công cụ gõ tiếng Việt nào thì vẫn có thể sử dụng được.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files