Home » Vn-win » Download Foxit Reader 9.2 + Portable – Đọc, chỉnh sửa file PDF

Download Foxit Reader 9.2 + Portable – Đọc, chỉnh sửa file PDF

Download Foxit Reader 9.2 + Portable – Đọc, chỉnh sửa file PDF

Phần mềm Foxit Reader hỗ trợ xem, đọc file PDF trên máy tính, tốc độ xử lý nhanh là ưu điểm của Foxit Reader so với những phần mềm cùng chức năng còn lại, với Foxit Reader, bạn có thể mở nhiều file PDF với nhiều tab cùng lúc, thích hợp cho việc biên soạn, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau.

Tính năng chính của Foxit Reader
– Xem file PDF
– Tạo mới file PDF
– Chia sẻ các file PDF
– Tạo mật khẩu bảo vệ PDF
– Chèn Watermark

Download

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*