Download Game Cosmic Bugs Full [Portable] cho PC

Download Game Cosmic Bugs Full [Portable] cho PC


Cosmic Bugs có hình dạng khác nhau cho mỗi cấp độ, đồ họa 3D rendered, âm thanh kỹ thuật số, kẻ thù mới và tấn sức mạnh. Trò chơi này có hơn 500 cấp độ và không yêu cầu bất kỳ phần cứng đặc biệt nào. Thật dễ dàng để kiểm soát và dễ chơi!

Thay vì nảy bóng, bạn đang bẫy các sinh vật của kẻ thù cả trong bảng trò chơi và di chuyển xung quanh các cạnh của bề mặt trò chơi. Mỗi cấp độ tiếp theo cung cấp nhiều kẻ thù và cấu hình bảng trò chơi ngày càng phức tạp được thiết kế để kiểm tra kỹ năng của bạn. Điền vào một khu vực bị chiếm đóng bởi một kẻ thù sẽ phá hủy sinh vật, và đôi khi một sức mạnh sẽ được phát hành. Các nhân vật tăng cường như bắn nhanh và kẻ thù chuyển động chậm làm tăng cơ hội thành công của mỗi lần bắn.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files