Download Inventor 2019 Full

Download Autodesk Inventor 2019 Full

AutoDesk Inventor là phần mềm nổi tiếng của ông hoàng Autodesk được xây dựng với công nghệ thích nghi cùng với các khả năng mô hình hóa solid, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế cơ khí 3D và mỹ thuật công nghiệp.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cài đặt Autodesk Inventor 2019
-Operating System
 64-bit Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (version 1607 or higher)
 64-bit Microsoft Windows 8.1
 64-bit Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990
– CPU Type
 Minimum: 2.5 GHz or greater (khuyến nghị: 3.0 GHz or greater, 4 or more cores)
– Memory
 Recommended: 20 GB RAM or more
 Minimum: 8 GB RAM for less than 500 part assemblies
– Disk Space: Installer plus full installation: 40 GB
– Graphics
 Recommended: Microsoft Direct3D 11® or capable graphics card or higher
 Minimum: Microsoft Direct3D 10® capable graphics card or higher
 See the Certified Hardware
– Display Resolution
 1280 x 1024 or higher.
 Recommended scaling: 100%, 125%, 150% or 200%.

Download:

64Bit (Tải cả 3 Part)
Link Fshare
Part 1 | Part 2 | Part 3
Link Drive
Part 1 | Part 2 | Part 3
Link dự phòng
Part 1 | Part 2 | Part 3

Link File Cra’ck:
Pass xả nén: 123
Link Tải 1          Link Tải 2          Link Tải 3

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt
TẠI ĐÂY

Password Unlock: 123

How to Download Files