Download McMIX – Trộn đề thi, tạo đề thi trắc nghiệm

Download McMIX – Trộn đề thi, tạo đề thi trắc nghiệm

McMIX là phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm cho đến nay đã được tin dùng qua nhiều năm, cho phép bạn tạo ra cá đề thi khác nhau từ bộ câu hỏi có sẵn. McMIX cho phép nhập xuất dữ liệu dễ dàng, quản lý trên database toàn bộ các kỳ thi, các môn thi và đề thi. Ngoài ra McMIX còn hỗ trợ mọi loại font có tiếng Việt và trộn cả các đề thi nước ngoài.

Các tính năng chính của McMIX
– Tạo nhiều mã đề thi khác nhau bằng cách xáo trộn các câu hỏi
– Áp dụng cho các môn thi trắc nghiệm ở nhiều cấp học
– Quản lý cơ sở dữ liệu cho toàn bộ các kỳ thi
– Sử dụng mọi loại font tiếng Việt
– Bảo toàn định dạng đề gốc
– Phần chia đề thi thành nhiều nhóm
– Không giới hạn số lượng đề thi, câu hỏi

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files