Download mp3DirectCut 2.29 Portable

Download mp3DirectCut 2.29 Portable

Download mp3DirectCut 2.29 Portable

mp3DirectCut là công cụ cho phép bạn cắt các file âm thanh từ một bản nhạc hoàn chỉnh, ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép hoặc dán một đoạn nhạc từ một file âm thanh khác vào bản nhạc sẵn có của bạn, mà không làm giảm chất lượng của các file Audio gốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép hoặc dán một đoạn nhạc từ một file âm thanh khác vào bản nhạc sẵn có, mà không làm giảm chất lượng của file gốc.

TÍnh năng chính

  • Cắt, sao chép, dán các đoạn một cách nhanh chóng.
  • Hỗ trợ cắt đoạn nhạc yêu thích từ một bản nhạc hoàn chỉnh.
  • Hỗ trợ các âm thanh có định dạng: MP3, WAV, AAC. Thay đổi âm lượng âm thanh, độ nhiễu, chuẩn hóa.
  • Ghi âm MP3 với bộ mã hóa ACM hoặc Lame.
  • Chuyển hướng MPEG nhanh chóng và dễ dàng. Hỗ trợ Layer 2 (âm thanh DVD/DVB).
  • Hỗ trợ CUE sheet. Hỗ trợ AAC. Xử lý hàng loạt.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa tag ID3 1.1, giữ nguyên tag D3 2.
  • Ghi với tốc độ cao. Sử dụng dòng lệnh. Hỗ trợ Unicode.
  • Xem ảnh chụp màn hình.

Download mp3DirectCut 2.29 Portable

Bản cài đặt

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Bản Portable

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Password Unlock: 123

How to Download Files