Download Mp3tag v3.01

Download Mp3tag v3.01

Download Mp3tag v3.01

Mp3tag là công cụ có thể đổi tên các tập tin dựa trên thông tin tag, thay thế các ký tự hoặc từ trong thẻ tag, nhập/xuất thông tin tag, tạo danh sách nhạc và nhiều hơn nữa.

Những tính năng chính

  • Chỉnh sửa tag hàng loạt: Ghi ID3v1.1, ID3v2.3, ID3v2.4, MP4, WMA, APEv2 và Vorbis Comments Tags cho nhiều tập tin cùng một lúc.
  • Hỗ trợ bìa nghệ thuật: Tải về và thêm các bìa nghệ thuật cho thư viện nhạc của mình.
  • Import (nhập) từ Amazon, Discogs, Freedb, MusicBrainz: Lưu và nhập các thẻ tag từ cơ sở dữ liệu trực tuyến như Amazon, Discogs, Freedb, MusicBrainz và nhiều hơn nữa.
  • Thay thế các ký tự hoặc từ: Thay thế các chuỗi trong thẻ tag và tên tập tin (hỗ trợ cho các biểu thức thông thường).
  • Tạo danh sách nhạc tự động: Tạo và quản lý danh sách nhạc tự động trong khi chỉnh sửa.
  • Đổi tên tập tin từ thẻ tag: Đổi tên các tập tin dựa trên thông tin tag và nhập tag từ tên tập tin.
  • Export (xuất) đến HTML, RTF, CSV: Tạo ra báo cáo và các danh sách bộ sưu tập dựa trên mẫu template được người dùng xác định.
  • Hỗ trợ Unicode: Giao diện người dùng và chỉnh sửa tag sử dụng Unicode.

Download Mp3tag

Bản cài đặt

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Bản Portable (Pass: 123)

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Password Unlock: 123

How to Download Files