Download Photoshop CC 2019 Full Active | Đã Được Kích Hoạt Sẵn

Download Photoshop CC 2019 Full Active | Đã Được Kích Hoạt Sẵn

Yêu cầu hệ thống:
– Bộ xử lý Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64
– Bộ vi xử lý đa lõi 2 GHz hoặc cao hơn
– 2 GB RAM (đề nghị 8 GB)
– 3,1 GB dung lượng ổ cứng
– 1024 x 768 hiển thị (đề nghị 1280 × 800) với color 16-bit
– 512 MB dành riêng cho VRAM (đề nghị 2 GB)
– Hệ thống có khả năng OpenGL 2.0
– Windows 7 SP1 / 10 (Windows 10 Version 1709 or later)

Download

Link bản cài đặt đã Cra’ck (64bit)
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link File Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết
Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files