Download Runtime GetDataBack Simple 3.10 Full Crack

Download Runtime GetDataBack Simple 3.10 Full Crack

Download Runtime GetDataBack Simple 3.10 Full Crack. GetDataBack Simple là một giải pháp khôi phục dữ liệu hoàn toàn được thiết kế lại và viết lại các file hệ thống Windows. Các nhà phát triển của chúng tôi đã kết hợp thập kỷ kinh nghiệm phục hồi dữ liệu với các công nghệ mới nhất. Giao diện rõ ràng của.

Download Runtime GetDataBack Simple

Cho dù có bất cứ điều gì xảy đến với ổ cứng của bạn, GetDataBack sẽ giúp bạn khôi phục dữ liệu khi partition table, boot record, FAT/MTF hay thư mục gốc của bạn bị mất hoặc bị hư hại; khôi phục các dữ liệu bị mất do xoá nhầm, virus, format, fdisk, mất nguồn, lỗi phần mềm gây nên sự cố hệ thống.

Tính năng của GetDataBack Simple

  • Phục hồi dữ liệu của tất cả ổ đĩa của bạn.
  • Khôi phục lại tên tập tin và cấu trúc thư mục.
  • Thiết kế chỉ đọc an toàn.
  • Một vài nhấn chuột đơn giản nhất.
  • Hoạt động nhanh như chớp.
  • Hỗ trợ tất cả các ổ đĩa cứng , SSD , thẻ flash, USB.
  • Chạy chương trình GetDataBack từ Runtime Live CD hoặc BartPE Boot CD-ROM.

Download Runtime GetDataBack Simple

Link bản cài đặt + Crack
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portabe
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files