Download USB Safely Remove 6 Full Crack + Portable

Download USB Safely Remove 6 Full Crack + Portable

Download USB Safely Remove 6 Full Crack + Portable. USB Safely Remove cho phép người dùng gỡ bỏ các thiết bị cắm ngoài ra khỏi máy tính một cách an toàn. Phần mềm có thể hiện thị tất cả các thiết bị cắm ngoài đang được kết nối với máy tính cùng với các thông tin cơ bản như tên, dung lượng….trên giao diện chính. Ngoài ra, ứng dụng còn có chức năng đổi tên và gán thumbail cho các thiết bị.

Download USB Safely Remove 6

Đôi khi, bạn đến để sao chép thông tin của máy tính, bạn chờ, thời gian hết, và khi mọi thứ đã sẵn sàng, Windows nói một cách nguy hiểm rằng “thiết bị này được sử dụng và sẽ không an toàn để thoát nó”. Để tránh tình huống như vậy, và cũng để đảm bảo rằng “thoát usb một cách an toàn” là dễ chịu hơn và nhanh hơn để làm việc và tạo ra chương trình USB Safely Remove.

Các tính năng chính của phần mềm

  • Ngắt kết nỗi giữa các thiết bị nối ngoài và máy tính.
  • Đổi tên và gán thumbail cho các thiết bị nối ngoài.
  • Xử lý hàng loạt.
  • Thiết lập các phím nóng cho thao tác.
  • Cảnh báo trong trường hợp thiết bị nối ngoài bị ngắt kết nối đột ngột.

Download USB Safely Remove

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files