Download Windows Server 2008/2008 R2 Full Crack

Download Windows Server 2008/2008 R2 Full Crack

Windows Server 2008 là một trong các hệ điều hành của Microsoft Windows dành cho dòng máy chủ. Phát hành để sản xuất đại trà ngày 4 tháng 2 năm 2008, và chính thức phát hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2008, hệ điều hành này là sự kế thừa của Windows Server 2003, phát hành gần năm năm trước đó. Một phiên bản thứ hai, tên là Windows Server 2008 R2, được phát hành để sản xuất ngày 22 tháng 7 năm 2009.

Download Windows Server 2008

Yêu cầu cấu hình cài đặt

  • Bộ nhớ RAM: 512MB.
  • Bộ vi xử lý: 1Ghz.
  • Không gian ổ cứng (trống): 10GB.

Download Windows Server 2008 R2

1. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
Languages: English
SHA1: D3FD7BF85EE1D5BDD72DE5B2C69A7B470733CD0A

Link Tải 1          Link Tải 2

Có thể bạn quan tâm
Download Windows Server 2016 Full Crack
Download Windows Server 2012/2012 R2 Full Crack

2. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1, VL Build (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617403.iso
Languages: English
SHA1: 7E7E9425041B3328CCF723A0855C2BC4F462EC57

Link Tải 1          Link Tải 2

3. Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web with Service Pack 1 Debug/Checked Build (x64)
File Name: en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_debug_checked_build_x64_dvd_619600.iso
Languages: English
SHA1: B525BA6B34C7F3701907AE7FAE70D244B5591B70

Link Tải 1          Link Tải 2

Download Windows Server 2008

4. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x64_dvd_342336.iso
Languages: English
SHA1: 34C7D726C57B0F8B19BA3B40D1B4044C15FC2029

Link Tải 1          Link Tải 2

5. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x86)
File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x86_dvd_342333.iso
Languages: English
SHA1: 49D0D6917C1256FE81048D414FA473BBC76A8724

Link Tải 1          Link Tải 2

6. Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x64)
File Name: en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_without_hyper-v_sp2_x64_dvd_342337.iso
Languages: English
SHA1: 8B0F5C7D3D0113B9AAA384C341A5AE70D90C6226

Link Tải 1          Link Tải 2

7. Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard without Hyper-V with Service Pack 2 (x86)
File Name: en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_without_hyper-v_sp2_x86_dvd_342334.iso
Languages: English
SHA1: 7002031C61008F31D22E483224FA980B27159B42

Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files