Download Windows XP SP2 & SP3 Full Key

Download Windows XP SP2 & SP3 Full Key

Download Windows XP SP2 & SP3 Full Key

Hệ điều hành Windows XP là dòng hệ điều hành huyền thoại chạy nhẹ và ổn định của Microsoft khi được ra mắt và phát hành rộng rãi vào năm 2001, ưu điểm lớn nhất của Windows XP đó là tối ưu tốc độ xử lý dữ liệu, giao diện dễ dàng tương tác, cho nên trong suốt chặn đường dài phát triển, hơn 1 thập kỷ, Windows XP vẫn được tin dùng bởi rất nhiều hãng phần mềm lớn, các máy tính sách tay và nhiều thiết bị khác.

1. Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit (VL)

 • File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
 • Languages: English
 • SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40
 • Key cài đặt: V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J
 • Key active: MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY

Link Tải 1 |Link Tải 2 | Link Tải 3 | Link Tải 4 | Link Tải 5 | Link Tải 6 | Link Tải 7

2. Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit (Retail)

 • File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso
 • Languages: English
 • SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459
 • Key cài đặt: JMQJM-4VH4D-97372-MVRYV-HK24B

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3 | Link Tải 4 | Link Tải 5

3. Windows XP Professional x64 Edition (English)

 • File Name: en_windows_xp_professional_x64.iso
 • Languages: English
 • SHA1: 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5
 • Key cài đặt: JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ

Link Tải 1 | Link Tải 2| Link Tải 3 | Link Tải 4

4. Windows XP Professional x64 Edition with SP2 – VL (English)

 • File Name: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_x13-41611.iso
 • Languages: English
 • SHA1: cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3 | Link Tải 4

5. Windows XP Professional with Service Pack 2 (SP2) 64bit

 • File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso
 • Languages: English
 • SHA1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f
 • Key cài đặt: VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link tải 3 | Link Tải 4

6. Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English)

 • File Name: en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso
 • Languages: English
 • SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link tải 3 | Link Tải 4

Key cài Windows XP huyền thoại: JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ

Link tải bản cập nhập bảo mật mới nhất Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files