EasyBCD 2.3 – Thiết lập và chỉnh sửa menu boot

EasyBCD 2.3 – Thiết lập và chỉnh sửa menu boot

EasyBCD cho phép bạn tạo Boot Manager,Dual Boot cho Boot Manager, chỉnh sửa file boot.ini một cách dễ dàng, hỗ trợ cho các hệ điều hành trên máy tính.

Tính năng cơ bản của EasyBCD
– Thiết lập menu boot mà không phải chỉnh sửa file boot.ini một cách thủ công
– Có thể điều chỉnh thời gian chờ khởi động
– Hỗ trợ sửa và tái tạo lại các tập tin khởi động
– Hỗ trợ việc tự động cập nhật

Download

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files