Epubor Ultimate Converter 3.0.12.412 Full Crack

Epubor Ultimate Converter 3.0.12.412 Full Crack

Epubor Ultimate Converter 3.0.12.412 Full Crack

Epubor Ultimate là phần mềm cho chuyển đổi các loại sách điện tử được bảo vệ bởi mã hóa DRM. Với Epubor Ultimate bạn có thể đọc cuốn sách điện tử của mình trên bất kỳ thiết bị nào được hỗ trợ. Epubor Ultimate giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi một loạt sách sang EPUB, PDF hoặc Mobi và các sách được chuyển đổi được hiển thị chính xác theo cách chúng đang tồn tại.

Tính năng chính

  • Chuyển đổi sách điện tử từ hầu như tất cả các nhà bán lẻ phổ biến Hỗ trợ sách điện tử được mua từ: Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Sony, Kobo, Google Play, Lulu, Smashwords, Fictionwise,…
  • Với tính năng tìm kiếm thư viện, bất kỳ cuốn sách nào cũng có thể được đặt ngay lập tức với bất kỳ đầu mối nhỏ nào. Bạn có thể tìm kiếm một cuốn sách bằng một từ duy nhất trong tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản hoặc thậm chí là giới thiệu.
  • Sau khi nhập sách vào chương trình, bạn có thể thấy nút “Edit” ở bên phải. Nhấp vào nó, bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông tin meta quan trọng và hữu ích, bao gồm tiêu đề, tác giả, số nhận dạng, dữ liệu xuất bản, ngôn ngữ, nhà xuất bản, xếp hạng của bạn và giới thiệu sách.
  • Định dạng đầu vào: EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, TPZ, Topaz, TXT và HTML. Định dạng đầu ra: EPUB, Mobi và PDF (kích thước phông chữ phổ biến và kích thước phông chữ lớn).
  • Chương trình cũng có thể tự động tải sách được lưu trữ trong Ứng dụng đọc sách điện tử được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Epubor Ultimate sẽ tự động phát hiện thiết bị và hiển thị tất cả các sách đã tải xuống ở cột bên trái.

Epubor Ultimate Converter 3.0.12.412

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Mật khẩu giải nén: 123

Password Unlock: 123

How to Download Files