Game Water Bugs Full [Portable] – Giải cứu đại dương

Game Water Bugs Full [Portable] – Giải cứu đại dương


Trong Waterbugs, bạn phải điều động tàu của bạn và bắn dây để chặn các lỗi trong sân chơi . Khi bạn đính kèm một khu vực, nó sẽ điền vào và tiêu diệt bất kỳ lỗi nào được tìm thấy bên trong.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files