Home » Vn-win » Giáo Trình Photoshop CS6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 

Giáo Trình Photoshop CS6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Dowwnload Giáo Trình Photoshop CS6 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Đây là bộ video Photoshop CS6 do Ks. Dương Trung Hiếu biên soạn

Phần 1. Giáo Trình Căn Bản Từ 1 đến 14

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Phần 2. Gồm 12 bải

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Phần 3. Giáo Trình Nâng Cao Từ 1 đến 12

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*