Hawk Host Coupon 30% Trọn Đời- Giảm Giá tháng 4/2018

Tổng hợp Mã Giảm Giá của Hawk Host tháng 4/2018

1. Mã giảm giá Shared Hosting
Shared Hosting gồm 2 gói là Primary và Professional. Thông tin như hình bên dưới

[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”Hawkhost50″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 40% hóa đơn đầu tiên Shared Hosting
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”HHI-3B87U8QCMX” content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 30% trọn đời, coupon update hàng ngày
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”april2018″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 25% trọn đời Shared Hosting
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”whtsharedv3″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 35% hóa đơn đầu tiên Shared Hosting
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”whtsharedv4″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 35% hóa đơn đầu tiên Shared Hosting số 2

2. Mã giảm giá Reseller Hosting
Reseller Hosting cũng tương tự như Shared Hosting và giới hạn tài nguyên sử dụng. Tuy nhiên Reseller giúp bạn dễ dàng chia nhỏ gói host với cPanel riêng biệt để chia sẻ cho người khác cùng dùng.
Reseller Hosting được chia thành các gói khác nhau như hình bên dưới

[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”whtresellerv2″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 30% trọn đời Reseller Hosting
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”whtresellerv3″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 30% trọn đời Reseller Hosting số 2
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”rapril2018″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 25% trọn đời Reseller Hosting

3. Mã giảm giá Semi Dedicated
Semi Dedicated là những gói hosting có cấu hình cao hơn chịu tải tốt hơn. Phù hợp với những site có lượng truy cập cao.
Semi Dedicated được chia thành các gói khác nhau như hình bên dưới

[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”whtsdv4″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 30% trọn đời Semi Dedicated Hosting
[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”sdapril2018″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 25% trọn đời Semi Dedicated Hosting

4. Mã giảm giá VPS Hosting
VPS Hosting được chia thành các gói khác nhau như hình bên dưới

[btcoupon link=”https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=11131″ coupon=”vpsapril2018″ content=”Lấy Mã Giảm Giá”] Giảm giá 30% trọn đời VPS Hosting

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*