Hướng dẫn Active Windows 10 mọi phiên bản

Hướng dẫn Active Windows 10 mọi phiên bản bằng phần mềm KMSAuto Lite Portable 1.3.4

Download

KMSAuto Lite Portable 1.3.6 (Pass: 123)

Link Drive Link Tải 1          Link Tải 2

Link Fshare Link Tải 1          Link Tải 2

KMSAuto Lite Portable 1.3.4 (Pass: 123)

Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem video hướng dẫn Active Windows 10

Password Unlock: 123

How to Download Files