KompoZer 0.7.10 – Thiết kế web

KompoZer 0.7.10 – Thiết kế web

KompoZer là công cụ hỗ trợ người dùng trong việc thiết kế web và là phần mềm thiết kế web tương thích tốt với Unicode UTF-8, đồng thời rất trực quan và dễ sử dụng. KompoZer hỗ trợ lập trình ngôn ngữ XML, CSS, JavaScript hiệu quả

Các tính năng chính của KompoZer
– Hỗ trợ thiết kế trang web.
– Đơn giản, có giao diện đồ họa trực quan, dễ sử dụng.
– Hỗ trợ các ngôn ngữ soạn thảo phổ biến.
– Có thể chỉnh sửa mở rộng.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files