Lingoes 2.9.2 Portable – Bộ từ điển đa ngôn ngữ

Lingoes 2.9.2 Portable – Bộ từ điển đa ngôn ngữ

Lingoes là một phần mềm dịch thuật đa ngôn ngữ, cung cấp các kết quả trong hơn 80 ngôn ngữ khác nhau. Lingoes hỗ trợ chức năng dịch cả đoạn văn, dịch 1 từ được chọn, dịch 1 từ tại vị trí con trỏ và có hỗ trợ phát âm. Ngoài ra, Lingoes còn có thể sử dụng các công cụ dịch online như Google Translate, Answer, Dictionary để giúp bạn dịch lược tốt hơn.

Tính năng chính
Hỗ trợ dịch cho trên 80 ngôn ngữ
Hỗ trợ dịch văn bản trên 34 ngôn ngữ
Nhấn Ctrl + Right để dịch thuật tại vị trí con trỏ
Dịch văn bản được lựa chọn
Phát âm từ và đọc văn bản
Quản lý mở nhiều từ điển
Từ điển miễn phí và hỗ trợ tải hàng ngàn từ điển khác
Từ điển trực tuyến và Wikipedia
Hệ thống phụ lục

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files