Mini Windows 10 PE – Tạo USB Cứu hộ máy tính

Mini Windows 10 PE – Tạo USB Cứu hộ máy tính

Đây là những bản windows 10 mini (PE) được tích hợp khá nhiều công cụ khác nhau dùng để cứu hộ máy tính. Bạn có thể sử dụng chúng với các mục đích như: Cài lại windows cho PC, laptop trưc tiếp từ ổ cứng, phân chia ổ cứng, tạo các bản Ghost cho win, lướt web…
Dưới đây là một số bản Windows 10 PE khác nhau. Các bạn tải về sau đó dùng UltraISO để tạo usb cứ hộ cho máy tính.

Hình của từng phiên bản ở cuối bài viết

1. Windows 10 PE (Bản số 1)
32Bit
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

64Bit
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

2. Windows 10 PE (Bản số 2)
32Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
64Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

3. Windows 10 PE (Bản số 3)
32Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

64Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Hình ảnh bản số 1

Hình ảnh bản số 2

Hình ản bản số 3

Password Unlock: 123

How to Download Files