MiniTool Partition Wizard Technician 10 Full Download

Download MiniTool Partition Wizard Technician 10 Full Crack

Download MiniTool Partition Wizard Technician 10 Full Crack. MiniTool Partition Wizard Technician ứng dụng quản lý mạnh mẽ để làm việc với các phân vùng đĩa cứng. Với nó, bạn có thể thay đổi kích thước phân vùng, tạo phân vùng mới trên đĩa cứng, xóa và định dạng phân vùng hiện có. Các MiniTool Partition Wizard Technician Edition hỗ trợ FAT, NTFS, EXT và Linux Swap hệ thống tập tin, và tất cả các loại đĩa cứng mà Windows nhận ra, bao gồm cả mảng RAID. Chương trình này cũng tương thích với các bảng của tiêu chuẩn MBR và GPT.

Download MiniTool Partition Wizard Technician 10

Các chức năng MiniTool Partition Wizard

 • Chuyển đổi NTFS sang FAT.
 • Thay đổi Phông chữ.
 • Đặt phân vùng là chính primary Đặt phân vùng là hợp lý logical.
 • Xây dựng lại MBR.
 • Chuyển đổi MBR Disk sang GPT Disk.
 • Chuyển đổi GPT Disk sang MBR Disk.
 • Sao chép Khối lượng ổ Dynamic.
 • Sao chép đĩa khởi động UEFI.
 • Chuyển đổi Dynamic Disk theo GPT sang Basic.
 • Move Boot / Khối lượng hệ thống cho Dynamic Disk.
 • Hỗ trợ đầy đủ khởi động UEFI.
 • Thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng: Dễ dàng thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không mất dữ liệu.
 • Tạo, Định dạng, Xóa phân vùng.
 • Chuyển đổi định dạng phân vùng từ FAT sang NTFS.
 • Mở rộng phân vùng với một bước.
 • Phân chia một phân vùng thành hai phần an toàn.
 • Căn chỉnh tất cả các phân vùng hoặc canh lề một phân vùng xác định để tối ưu hóa hiệu năng của ổ cứng.
 • Ẩn và Bỏ ẩn Phân vùng, thiết lập phân vùng hoạt động, ký tự ổ đĩa.
 • Hợp nhất phân vùng.
 • Hỗ trợ đĩa đơn hoặc phân vùng lớn hơn 2 TB Hỗ trợ lên đến 32 đĩa cứng trong một hệ thống.
 • Chuyển đổi Dynamic Disk sang Basic Disk. Kiểm tra bề mặt đĩa.
 • Kiểm tra bề mặt phân vùng.
 • Thay đổi số sê – ri.
 • Thay đổi ID Loại phân vùng.
 • Phục hồi phân vùng: Quét đĩa để phục hồi các phân vùng bị xóa hoặc bị hỏng.
 • Sao chép đĩa cứng: Sao chép toàn bộ đĩa vào một đĩa khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng với công nghệ clone dữ liệu.
 • Sao lưu dữ liệu trên đĩa mà không mất dữ liệu.
 • Hỗ trợ Windows 32/64 bit Hệ điều hành.
 • Hot Extend Partition mà không cần khởi động lại.
 • Thay đổi kích thước cluster mà không mất dữ liệu.
 • Trực quan trình diễn cấu hình đĩa / phân vùng của bạn để xem trước các thay đổi trước khi áp dụng. Hỗ trợ RAID.
 • Hỗ trợ Linux Ext2, Ext3, Ext4. Hỗ trợ đầy đủ Windows Dynamic Disk Volume.
 • Sao chép phân vùng: Sao chép toàn bộ phân vùng vào không gian không được gán cho phép với hiệu suất cao tập tin theo từng tập tin. Sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu mà không mất dữ liệu.

Download MiniTool Partition Wizard Technician 10

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Đây là bản Portable nên tải về bạn chỉ cần xả nén sau đó chạy file PartitionWizard10Portable để khởi động phần mềm

Password Unlock: 123

How to Download Files