Notepad++ 7.5 – Soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Notepad++ 7.5 – Soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Notepad++ là trình biên tập và chỉnh sửa mã nguồn hỗ trợ trên nền tảng Windows, làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình cơ bản như ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp… Đây là công cụ lý tưởng dành cho những người mới bắt đầu học lập trình, do Notepad++ giải quyết được những khó khăn về cấu hình máy tính khi chạy, hơn nữa các tính năng của nó có thể mở rộng bằng plugin.

Tính năng chính của notepad++
– Hỗ trợ hầu hết các định dạng ngôn ngữ lập trình phổ biến
– Tích hợp nhiều chức năng của công cụ soạn thảo đơn giản
– Lưu trữ và sử chữa mọt đoạn code dễ dàng và nhanh chóng
– Hỗ trợ biên tập nhiều tài liệu khác nhau
– Hỗ trợ sao lưu dưới nhiều định dạng ngôn ngữ lập trình
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ:

Download

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files