Home » Vn-win » Oxford Advanced Dictionary 9th Edition – Từ điển tiếng anh nổi tiếng

Oxford Advanced Dictionary 9th Edition – Từ điển tiếng anh nổi tiếng

Oxford Advanced Dictionary 9th Edition – Từ điển tiếng anh nổi tiếng
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) là cuốn từ điển toàn diện nhất hiện nay dành cho người học tiếng anh trên toàn thế giới. Bên cạnh tính năng giải nghĩa từ, thì phần mềm từ điển này còn liệt kê các từ đồng nghĩa, văn cảnh câu có chứa từ để giúp người học dễ dàng hình dung hơn.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files