Home » Vn-win » PassMark KeyboardTest 3.2 Full Download – Kiểm tra lỗi bàn phím

PassMark KeyboardTest 3.2 Full Download – Kiểm tra lỗi bàn phím

PassMark KeyboardTest 3.2 Full Download – Kiểm tra lỗi bàn phím

KeyboardTest cho phép kiểm tra bàn phím của máy tính để bàn, máy tính xách tay, kiểm tra đèn LED bàn phím… để xem chúng có đang hoạt động tốt hay không. Phần mềm này sẽ nhanh chóng nhận diện loại/hãng bàn phím mà bạn đang dùng, sau đó sử dụng các phương pháp kiểm tra bàn phím và tính năng mô phỏng bàn phím trên màn hình.

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*