PhotoInstrument 7.6.0.986 Full Download – Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số

PhotoInstrument 7.6.0.986 Full Download – Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số

PhotoInstrument là một công cụ có tính năng mạnh mẽ trong việc chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số, trợ giúp người dùng loại bỏ các khuyết điểm trên cơ thể của mình và trang điểm cho khuôn mặt một vẻ đẹp hoàn hảo.

Các tính năng chính của Photoinstrument
– Thay đổi kích thước ảnh.
– Trang điểm cho khuôn mặt.
– Chỉnh sửa hình dáng cơ thể.
– Thêm chú thích vào bức ảnh.
– Lưu ảnh dưới nhiều định dạng ảnh.
– Tương thích chặt chẽ với Photoshop và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Download

Link bản cài đặt + Cra’ck
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files