Photoshop CC 2018 Đã Kích Hoạt Sẵn

Download Photoshop CC 2018 Đã Kích Hoạt Sẵn

Yêu cầu hệ thống:
– Bộ xử lý Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64
– Bộ vi xử lý đa lõi 2 GHz hoặc cao hơn
– 2 GB RAM (đề nghị 8 GB)
– 2,6 GB dung lượng đĩa cứng sẵn có cho cài đặt 32-bit
– 3,1 GB dung lượng ổ cứng sẵn có cho cài đặt 64-bit
– 1024 x 768 hiển thị (đề nghị 1280 × 800) với color 16-bit
– 512 MB dành riêng cho VRAM (đề nghị 2 GB)
– Hệ thống có khả năng OpenGL 2.0
– Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit hoặc 64-bit)

Download:
Updated: Photoshop CC 2018 19.0.1.190 (15-11-2017)

32Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

64Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Photoshop CC 2018 19.0.0.165 (30-10-2017)

32Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

64Bit
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Xem hướng dẫn cài đặt Tại Đây

Password Unlock: 123

How to Download Files